Scroll to top

SLUŽBY RADIAČNÍ OCHRANY V LÉKAŘSKÉM OZÁŘENÍ

Profil

Dle vyhlášky číslo 422/2016 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační
ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje musí držitel zdroje ionizujícího záření

provádět přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability, popř. zkoušky provozní
stálosti v intervalech touto vyhláškou stanovených.
Během působení v tomto oboru již získala dobré jméno a uzavřela smlouvy s několika
významnými zdravotnickými zařízeními.
Oddělení provádějící výše uvedené služby je vybaveno nejmodernější technikou od
předních světových výrobců pro zajištění co nejkvalitnějších služeb. Spolupracujeme velmi
úzce se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a poskytujeme zdravotnickým
zařízením také konzultační pomoc při zajišťování provozu radiodiagnostických oddělení.

Reference

Nemocnice Třinec – Sosna

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Brno

KNTB

Nemocnice Kyjov

Nemocnice Vsetín

Slezská nemocnice v Opavě

Therápon 98 a.s., Kopřivnice

radiacni-ochrana-03

Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability

Firma VINAMET je držitelem povolení na provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability pro tyto typy lékařských rentgenových diagnostických zařízení:

  • skiagrafické a skiaskopické RTG zařízení a kombinovaný provoz (včetně funkce DSA zubní intraorální a panoramatické RTG zařízení
  • veterinární RTG přístroje
  • mamografické RTG přístroje

Měření je prováděno přístroji NOMEX od firmy PTW – FREIBURG a UNFORS. Použité fantomy a další pomůcky jsou od firem PEHAMED, NUCLEAR ASSOCIATES, FOMEI, VMK.

Nabízíme provádění odborné pomoci pro zajištění dohledu nad dodržováním požadavkůradiační ochrany na pracovištích s rentgenovými diagnostickými zařízeními. Jako jednorázové služby nabízíme povinné proškolení radiačních pracovníků pracujících se zdroji ionizujícího záření u držitele povolení, poradenskou činnost týkající se práce dohlížející osoby objednatele při plnění jeho povinností ohledně ochrany před ZIZ, specifikace závad technického charakteru při výše uvedené činnosti a návrhu způsobun jejich odstranění.

test

Zkoušky provozní stálosti

Zkoušky provozní stálosti diagnostických RTG zařízení

Vyhláška 422/2016 Sb. udává povinnost držiteli povolení k nakládání se zdroji ionizujícího
záření provádět zkoušky provozní stálosti diagnostických RTG zařízení. Rozsah těchto
zkoušek je dán Doporučením SÚJB nebo ho udává výrobce zařízení.
Pro provádění těchto zkoušek máme veškeré potřebné vybavení. Výsledky zkoušek jsou
zaznamenávány do protokolů v tištěné nebo i elektronické podobě.

radiacni-ochrana-02

Další služby

Monitorování neužitečného záření na pracovních místech v RTG vyšetřovnách:

Z provedeného měření je vypracován samostatný protokol s posouzením stavu radiační ochrany.

Vypracování provozní dokumentace

Cena je stanovována dle rozsahu pracoviště.

Povinné proškolování radiačních pracovníků

Obsahuje přednášku v rozsahu cca 1 hodiny a ověření znalostí pracovníků formou testu.

Konzultace a ostatní poradenská činnost a služby v oblasti radiační ochrany

Kontakty

Máte-li zájem o některé z nabízených služeb, kontaktujte nás prosím prostřednictvím poptávkového formuláře nebo na uvedené adrese. Obratem Vám vypracujeme nabídku dle vašich požadavků.

Kontaktní adresa: 736 01 Havířov – Město, Dělnická 566/12

Kontaktní osoba: Ing. Jan Hromulák

Mobil: +420 723 162 729

Telefon: +420 596 805 811

Fax: +420 596 805 815

E-mail: vinamet@vinamet.com