ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI

Zkoušky provozní stálosti diagnostických RTG zařízení

Vyhláška 307/2002 Sb. udává povinnost držiteli povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření provádět zkoušky provozní stálosti diagnostických RTG zařízení. Rozsah těchto zkoušek je dán českými technickými normami nebo ho udává výrobce zařízení (distributor). U běžně používaných přístrojů je četnost prováděných testů obvykle jeden měsíc. U některých přístrojů je rozsah testů výchozích a čtvrtletních zkoušek rozšířen.

Pro provádění těchto zkoušek máme veškeré potřebné vybavení odpovídající požadavkům českých technických norem. Výsledky zkoušek jsou zaznamenávány do protokolů v tištěné nebo i elektronické podobě.

Zkoušky provozní stálosti - Kazety a zesilující fólie

Světlotěsnost kazet

Četnost prováděného testu:

 • jednou ročně všechny používané kazety
 • před zavedením nových kazet do provozu (nejsou-li testované výrobcem)
 • při podezření na špatnou světlotěsnost kazety

Kontakt mezi zesilující fólií a filmem

Četnost prováděného testu:

 • jednou ročně všechny používané kazety
 • při podezření na špatný kontakt fólie-film během provozu
 • před prvním použitím nové kazety

Relativní citlivost systému kazeta – zesilující fólie (nebo test kvality zobrazení)

Četnost prováděného testu:

 • jednou ročně všechny používané kazety
 • při zavedení nových kazet do provozu
 • při podezření na významnou změnu relativní citlivosti

Podmínky měření:

Provozovatel musí zajistit dostatečné množství filmového materiálu pro provedení zkoušky (stejného emulzního čísla pro test relativní citlivosti). Časová náročnost provedení zkoušky při provádění všech testů na kazetu je asi 10 minut / kazetu (expozice, osvětlování, vyvolání). Pro provádění testů je potřeba jeden RTG skiagrafický přístroj na provádění zkušebních expozic.

Zkoušky provozní stálosti - Podmínky čtení filmu

Negatoskopy

Četnost prováděného testu:

 • ročně
 • po výměně zářivek
 • při viditelných změnách jasu negatoskopu

Osvětlení místnosti

Četnost prováděného testu:

 • ročně
 • při každé změně světelných podmínek v místnosti

Podmínky měření:

Podmínky měření: provozovatel musí zpřístupnit každou místnost pro čtení filmů na dobu asi 10 minut.

Zkoušky provozní stálosti – Temné komory

Světlotěsnost temné komory

Četnost prováděného testu:

 • 1 x ročně
 • při podezření na pronikání světla do temné komory

Kontrola ochranného osvětlení temné komory

Četnost prováděného testu:

 • 1 x za 6 měsíců
 • pokaždé při výměně bezpečnostního osvětlení, či jakémkoliv jiném zásahu, který by mohl ovlivnit bezpečnostní osvětlení

Podmínky měření:

Podmínky měření: provozovatel musí zpřístupnit každou temnou komoru na dobu asi 10 minut.

Zkoušky provozní stálosti – Digitální zobrazovací systém

Jednotlivé testy se provádějí dle doporučení SÚJB 2009.