PROFIL

radiační ochrana

Dle vyhlášky číslo 307/2002 a její změny 499/2005 Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany musí držitel zdroje ionizujícího záření provádět přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability v intervalech touto vyhláškou stanovených.

Jelikož se firma VINAMET zabývá také prodejem zdravotnické techniky, mezi kterou patří i zdroje ionizujícího záření, zavedla firma od roku 2001 provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability lékařských rentgenových diagnostických zařízení, aby mohla nabídnout zákazníkovi komplexní služby spojené s rentgenovou technikou.

radiační ochrana

Během krátkého působení v tomto oboru již získala dobré jméno a uzavřela smlouvy s několika významnými zdravotnickými zařízeními v kraji. V současné době se firma snaží rozšířit sortiment měřených přístrojů a podniká kroky k zajištění dalších smluvních partnerů pro provádění zákonem stanovených zkoušek.

Oddělení jaderného měření je vybaveno nejmodernější technikou od předních světových výrobců pro zajištění co nejkvalitnějších služeb. Spolupracujeme velmi úzce se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a poskytujeme zdravotnickým zařízením také konzultační pomoc při zajišťování provozu radiodiagnostických oddělení.

Reference

  • Nemocnice Třinec
  • Nemocnice s poliklinikou Havířov
  • Slezská nemocnice v Opavě
  • Hornická poliklinika
  • Poliklinika Kopřivnice
  • Poliklinika Kojetín