NEUSOFT - SORTIMENT VÝROBKŮ

CT - Počítačové tomografy

NeuViz 16 - Multislice CT scanner system

NeuViz Dual - Dual slice CT scanner system

NeuViz Single - Single slice CT scanner system

MRI - Magnetické rezonance

Superstar 0.35T - C type permanent magnet open

NAM-P0.23A (HQ) - 0.23T C type permanent magnet

RTG - Rentgenová technika

NSX-RF3900 Digital X-Ray R/F System

NeuStar X-Ray Radiography System