CT - Počítačové tomografy

NeuViz 16 - 16ti vrstvý CT skener

NeuViz 16 - 16ti vrstvý CT skener
 • umístí vaši instituci na špici v provádění rutinních vyšetření
 • pokrytí většího objemu a tenčí tloušťka řezu umožňuje provádění vyšetření jako jsou plicní a srdeční studie
 • skvělá kvalita snímku pro rutinní neuro, otho tělové snímkování je dána pokročilými rekonstrukčními algoritmy
 • ideální nastavení pro případy, kde je potřeba velká rychlost a výkon, tzn. úrazy a při objemných pacientech
 • design skeneru poskytuje optimální účinnost dávky bez ztráty kvality snímku

NeuViz Single - jedno vrstvý CT skener

NeuViz Single - jedno vrstvý CT skener
 • velmi dobré vybavení
 • excelentní kvality snímku s tloušťkou řezu pod 0.8mm při nízké dávce, což poskytuje viditelnost nejmenších detailů pro přesné určení diagnosy
 • 42KW generátor a 4.0MHU rentgentka zajišťují oskenování velkého při zachování vysokého rozlišení
 • snadný a tzv. "user friendly" software umožní vyšetřit více pacientů
 • ovládací konzole má dostatečný vákon pro získání, rekunstrukci a následné zpracování pořízených snímků
 • velmi nápomocná je automatická hlasová a grafická signalizace "výzvy k dýchání/nedýchání" pro děti a starší pacienty
 • standartní rozhraní DICOM 3.0