CERTIFIKACE

Jelikož převážná část výrobků je určena pro zdravotnictví a farmacii musí jejich výroba probíhat za velice přísných výrobních a kontrolních podmínek. Zvláštní důraz je kladen především na kvalitu a čistotu vstupních surovin, na čistotu při samostatném výrobním procesu a v neposlední řadě i na mezioperační a výstupní kontrolu. Při vlastní výrobě jsou samozřejmě dodržovány i některé zásady správné výrobní praxe (SVP). V roce 2002 byl ve výrobním závodě certifikován systém řízení kvality dle souboru norem ISO 9001:2009.

CQS ISO:9001:2001IQNet ISO:9001:2000ITC ISO:9001:2001